Bæredygtige navneskilte og nøglesnore

Bæredygtige navneskilte og nøglesnore

Sådan laver vi vores bæredygtighedsvurdering

At vælge rigtig bæredygtigt kan være meget svært, hvis man gerne vil leve klimavenligt og agere så skånsomt overfor natur og miljø som muligt. Som producent og leverandør er det også en daglig udfordring at finde, udvikle og producere så bæredygtige løsninger, som overhovedet muligt med de forhåndenværende muligheder indenfor materialer, tilgængelighed og produktionsmetoder.

Ikke desto mindre prøver vi hver dag at søge nye muligheder og løsninger, samtidig med at vi videreudvikler på de bæredygtige løsninger vi allerede tilbyder.

Vi har efterhånden en hel del bæredygtige løsninger på hylderne, hvilket vi er super glade for. Mange af produkterne er bæredygtige på hver deres måde og på forskellige parametre. Det kan gøre det meget svært som forbruger, at finde hoved og hale i hvad man skal vælge, og hvor bæredygtig én løsning er i forhold til en anden.

Derfor er vi lige nu i gang med at lave en bæredygtighedsvurdering af i første omgang alle vores produkter i bæredygtigheds kategorien. Vurderingen fører til en mærkning i form af 1-4 grønne blade, hvor produkter med 4 grønne blade vurderes at være mest bæredygtige og klimavenlige, mens produkter med 1 grønt blad vurderes at være bæredygtige, men i lidt mindre grad.

Vurderingen baserer sig på 4 parametre:

 

1. Genbrugsmaterialer og fornybare resourcer:

Fokus her er på, hvorvidt produktet er produceret af materialer som på den ene eller anden måde indeholder elementer af genbrug eller fornybare resourcer. Det være sig fx genbrugsplast, genbrugspap eller genbrugspapir, eller fornybare resoucer såsom kork, sukker eller majs. Det at vi forlænger materialernes levetid ved at genbruge dem igen og igen i nye produkter, er en god og bæredygtig måde at spare på jordens ressourcer og en større eller mindre grad af genbrug af råmaterialer i et produkt kan derfor være en rigtig god ide.

I forhold til fornybare resourcer er det resourcer, som naturen løbende skaber fx i form af biopast produceret af majs og sukker eller korkproduktion. Ved at bruge fornybare resourcer kan vi sikre os, at vi ikke opbruger jordens resourcer, som i forvejen har svært ved at følge med. Brugen af fornybare resourcer er dog også lidt et tveægget sværd, da det, hvis det ikke gøres med omtanke, kan optage pladsen fra spiselige afgrøder og vigtige skovarealer. Men det er en udvikling, som er igang og som kræver løbende evaluering og innovation for at sikre, at det sker på den mest bæredygtige og miljørigtige måde.

 

2. Lokal produktion:

Fokus her er på, hvorvidt produktet er forarbejdet og produceret i Danmark eller i landene umiddelbart omkring os? Er det tilfældet betyder det nemlig, at varen ikke har lang transport fra produktion til forbruger, og dermed ikke belaster klimaet unødigt på sin vej til slutbrugeren. Samtidig betyder det med stor sandsynlighed, at produktet er produceret under ordentlige arbejdsforhold og samtidig overholder de miljøkrav, som der er i Danmark og EU.

 

3. Kvalitet og genbrug

Fokus her er på kvaliteten af produktet i form af muligheden for lang tids brug eller muligheden for brug igen og igen. Hvis vi skal spare på jordens resourcer og belaste miljøet mindst muligt giver det rigtig god mening med produkter, som kan være i funktion i lang tid i det sidste led i kæden, inden de skal bortskaffes enten via afbrænding eller affaldssortering. At spare på kvaliteten kan være en rigtig dårlig idé for klimaet, og samtidig er det oftest også dyrere i det lange løb.

 

4. Affaldssortering og cirkulær økonomi

Fokus her er på, hvorvidt produktet kan affaldssorteres hensigtsmæssigt, så de enkelte dele kan genanvendes. Produktet skal være simpelt konstrueret, så slutbrugeren nemt kan afmontere de enkelte dele og affaldssortere dem korrekt. Kun på den måde kan vi sikre os en høj grad af genbrug og cirkulær økonomi. Samtidig er det den nemmeste og mest effektive måde at sikre os, at der kontinuerligt bliver indsamlet affald nok til, at vi kan genbruge det til at fremstille nye bæredygtige produkter.