Sådan laver vi vores bæredygtighedsvurdering

At vælge rigtig bæredygtigt kan være meget svært, hvis man gerne vil leve klimavenligt og agere så skånsomt overfor natur og miljø som muligt. Som producent og leverandør er det også en daglig udfordring at finde, udvikle og producere så bæredygtige løsninger, som overhovedet muligt med de forhåndenværende muligheder indenfor materialer, tilgængelighed og produktionsmetoder.

Ikke desto mindre prøver vi hver dag at søge nye muligheder og løsninger, samtidig med at vi videreudvikler på de bæredygtige løsninger vi allerede tilbyder.

Vi har efterhånden en hel del bæredygtige løsninger på hylderne, hvilket vi er super glade for. Mange af produkterne er bæredygtige på hver deres måde og på forskellige parametre. Det kan gøre det meget svært som forbruger, at finde hoved og hale i hvad man skal vælge, og hvor bæredygtig én løsning er i forhold til en anden.

Derfor er vi lige nu i gang med at lave en bæredygtighedsvurdering af i første omgang alle vores produkter i bæredygtigheds kategorien. Vurderingen fører til en mærkning i form af 1-5 grønne blade, hvor produkter med 5 grønne blade vurderes at være mest bæredygtige og klimavenlige, mens produkter med 1 grønt blad vurderes at være bæredygtige, men i lidt mindre grad.

Vurderingen baserer sig på 5 parametre:

1. Genbrug:

Fokus her er på, hvorvidt produktet er produceret af materialer som på den ene eller anden måde indeholder elementer af genbrug - det være sig fx genbrugsplast, genbrugspap eller genbrugspapir. Det at vi forlænger materialernes levetid ved at genbruge dem igen og igen i nye produkter, er en god og bæredygtig måde at spare på jordens ressourcer.

2. Lokal produktion:

Fokus her er på, hvorvidt produktet er forarbejdet og produceret i Danmark eller i landene umiddelbart omkring os? Det betyder nemlig, at varen ikke har lang transport fra produktion til forbruger, og dermed ikke belaster klimaet unødigt på sin vej til slutbrugeren. Samtidig betyder det med stor sandsynlighed, at produktet er produceret under ordentlige arbejdsforhold og samtidig overholder de miljøkrav, som der er i Danmark og EU.

3. Kvalitet:

Fokus her er på kvaliteten af produktet i form af muligheden for lang tids brug eller muligheden for brug igen og igen. Hvs vi skal spare på jordens resourcer og belaste miljøet mindst muligt giver det rigtig god mening med produkter, som kan være i funktion i lang tid i det sidste led i kæden, inden de skal bortskaffes enten via afbrænding eller affaldssortering. At spare på kvaliteten kan være en rigtig dårlig ide for klimaet, og samtidig er det oftest også dyrere i det lange løb.

4. Affaldssortering:

Fokus her er på, hvorvidt produktet kan affaldssorteres hensigtsmæssigt, så de enkelte dele kan genanvendes. Produktet skal være simpelt konstrueret, så slutbrugeren nemt kan afmontere de enkelte dele og affaldssortere dem korrekt. Kun på den måde kan vi sikre os en høj grad af genbrug og cirkulær økonomi. Samtidig er det den nemmeste og mest effektive måde at sikre os, at der kontinuerligt bliver indsamlet affald nok til, at vi kan genbruge det til at fremstille nye bæredygtige produkter.

5. Fornybare ressourcer:

Fokus her er på, hvorvidt produktet er produceret af en fornybar resource. En fornybar resource er en resource, som naturen løbende kan skabe fx i form af biopast produceret af majs og sukker. Ved at bruge fornybare resourcer kan vi sikre os, at vi ikke opbruger jordens resourcer, som i forvejen har svært ved at følge med. Ar bruge fornybare ressourcer er dog også et tveægget sværd, for på den ene side er det en smuk tanke, at noget så simpelt som fx sukker og majs kan blive til kompostérbare bioplast produkter, som vi kan bruge til fx emballage og navneskilte. Omvendt kan det blive en streg i regningen, hvis skove ryddes og mennesker sulter, for at vi kan dyrke tilstrækkelig med afgrøder til at producere bioplast. Med andre ord er det en udvikling, som er i gang, og som kræver løbende vurdering af, hvor bæredygtigt det er når alt kommer til alt. Heldigvis findes der andre fornybare ressourcer, som fx kork, som giver gode muligheder for at udnytte naturen uden at skade den, idet barken på korktræerne skrælles af, hvorefter ny bark vokser ud. Skoven får således lov til at bestå, selvom vi ’høster’ af den.